För att veta huruvida en aktie är dyr eller inte finns det många olika sätt att värdera dessa på. Ett av sätten att värdera en aktie på är genom det så kallade P/E-talet. P/E står för Price/Earnings, det vill säga Aktiekursen/Företagets vinst. Generellt kan man med detta säga att ett högt P/E-tal innebär en hög värdering av en aktie. Snittet på Stockholmsbörsen brukar ligga på ett P/E-tal på mellan 10-15.

Vad P/E-talet ytterligare visar är det antal år det tar att tjäna igen det man betalat för aktien sett till nuvarande vinst som företaget uppvisar.

Trots att P/E-talet är ett bra sätt att värdera många företag på fungerar det inte för alla. Exempelvis kommer företag med hög tillväxt vanligtvis inte att uppvisa lika hög vinst som företag med låg tillväxt. Detta gör att P/E-talet har brister för att värdera snabbväxare på börsen. Vidare lämpar sig P/E-talet inte så bra för att värdera till exempel fastighetsbolag och investmentbolag som ofta har stora och dyra tillgångar. Eftersom tillgångarna är just stora brukar även värderingen vara hög.