Direktavkastning är ett så kallat nyckeltal, det vill säga ett tal som kan vara till hjälp när du ska värdera en aktie. Direktavkastning innebär enkelt sagt ett förhållande mellan utdelning och aktiekurs. Man räknar ut direktavkastningen genom formeln (Utdelning i kronor per aktie/Aktiekurs). Detta gör att en aktie med 5 kronor i utdelning som kostar 100 kronor har en direktavkastning på 5%

Direktavkastningen är egentligen ett av de enklaste sätten att värdera en aktie på. Det visar vad företaget presterar och har möjlighet att dela ut till sina ägare just nu i förhållande till marknadens värdering och förväntningar av kommande prestationer och resultat. En låg eller hög direktavkastning kan ha en mängd olika orsaker. Men exempelvis kan en hög direktavkastning innebära att företaget har dåliga utsikter för tillväxt eller för att kunna dela ut samma höga utdelning i framtiden, samtidigt som det kan bero på en högre risk i verksamheten än hos andra bolag. En låg direktavkastning kan exempelvis bero på att både utdelningar och tillväxt är stabila hos företaget och att goda utsikter finns för att företaget ska ge en större utdelning i framtiden. Vidare finns det många företag som väljer att inte dela ut särskilt mycket pengar då pengarna istället används för att bibehålla hög tillväxt. Det skulle exempelvis mer än väl kunna motivera en låg direktavkastning. Man får då använda sig av flera nyckeltal, exempelvis P/E-talet.