BNP står för Bruttonationalprodukt och är ett mått på konsumtion och investeringar i ett land. Med andra ord ett mått på den ekonomiska aktiviteten i ett land. Vad som ofta kritiseras ganska hårt är att man kommit fram till att BNP har ett ganska starkt samband med välstånd och hälsa i olika länder.

Enligt år 2012 års sammanställning är de fem länderna med högst BNP per capita i världen följande:

1. Qatar

2. Luxemburg

3. Singapore

4. Norge

5. Brunei

Sveriges BNP per capita var den 14 största i världen.

Enligt samma sammanställning var år 2012 länderna med lägst BNP per capita i världen:

1. Kongo-Kinshasa

2. Liberia

3. Zimbabwe

4. Burundi

5. Eritrea

För information om Sveriges BNP finns det aktuell statistik och roliga fakta på ekonomifakta.se.