I Sverige finns ingen skatt på att ha ett sparkonto i sig. Däremot tas det ut en skatt på ränteinkomster om 30%. Det vill säga, har du en sparränta på 3% försvinner 0,9 procentenheter i skatt. Skatten på dina ränteinkomster betalas in genom din deklaration varje år och kan kvittas mot eventuella ränteutgifter.

När man sparar i sparkonto bör man därför räkna in att de ränteinkomster man kommer att ha kommer att beskattas med 30%. En låg sparränta kan i vissa fall, om man ser till skatt och inflation, göra att pengarna man har där förlorar i värde på sikt. Det gör att man bör vara extra noga när man väljer sparkonto så att man får en så hög sparränta som möjligt. Nedanför finner du exempel på sparkonton som har avsevärt mycket högre ränta än de traditionella bankkontona i Sverige.

Sparränta mellan 4,5-8%

Till Viaspar

Sparränta mellan 6,5-10%

Till 4Spar