Om du inte har dina aktier i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto så ska du ta upp försäljning av aktier i deklarationen, det vill säga betala skatt på sålda aktier om du säljer för ett högre pris än vad du köpte för.

Skatt på sålda aktier är i Sverige 30% på den vinst du gjort på aktieaffären. I din deklaration brukar försäljningspriset vara förifyllt och du själv ska hämta uppgifter om inköpspris för aktierna du sålt.

Om du gjort några förlustaffärer och några vinstaffärer kan du kvitta dessa mot varandra vilket minskar din skatt på sålda aktier.

Vad gör jag om jag inte känner till inköpspriset?

Om man exempelvis fått aktierna som en gåva eller om man köpte dem för så länge sen att det blir svårt att kolla upp inköpspriset kan man också betala skatt enligt den så kallade schablonmetoden. Den innebär att 20% av försäljningspriset innebär det omkostnadsbelopp du haft för aktierna. Detta blir alltså en ganska dyr affär eftersom det är en beräkning som avser att du gjort stor vinst på affären. Därför lönar det sig att så gott det går försöka hitta inköpspriser för de aktier man säljer.