Aktieutdelningarna kommer vanligtvis på våren för svenska börsnoterade aktier. Oavsett hur mycket aktier du har är skattesatsen densamma. Skatten på aktieutdelningar är 30%. Äger du dina aktier genom en vanlig aktie- och fonddepå kommer skatten på utdelningen att dras automatiskt, i samband med att utdelningen kommer in på din depå.

Äger du aktier i investeringssparkonto betalar du en klart lägre skattesats. Då beräknas istället en schablonskatt på värdet av dina aktier.

Äger du aktier i ett fåmansaktiebolag har du möjligheten att få något lägre skatt när du tar ut utdelning till ett visst gränsbelopp. Gränsbeloppet varierar lite beroende av hur mycket lön du tagit ut från bolaget. Men oavsett om du tagit ut lön eller ej kommer du att kunna ta ut 2,75 inkomstbasbelopp i aktieutdelning med 20% skatt. För år 2015 är 2,75 inkomstbasbelopp 156 475 kronor.