Vad som är ett rimligt mäklararvode kan variera ganska kraftigt mellan olika delar av landet. Ska man sälja en bostad i någon av Sveriges storstadsregioner behöver man normalt räkna med att behöva betala mellan 40 000-50 000 kronor i mäklararvode medan det på mindre orter kanske snarare är rimligt med 30 000 kronor.Säljer man en dyrare bostad i någon av storstadsregionerna så får man snarare räkna med att behöva betala ett mäklararvode på 60 000 kronor och uppåt. Mäklararvodena som finns angivna ovan avser om man säljer sin bostad med ett fast mäklararvode. Men ett stort antal av de mäklare som finns på marknaden förhandlar hellre om ett procentuellt arvode. För att veta vad som är ett rimligt procentuellt eller rörligt mäklararvode så behöver man ha ganska bra insyn i slutpriser på bostäder i det område där man säljer. Man riskerar annars att betala ett orimligt högt mäklararvode. Många mäklare föreslår även provision enligt en trappa, där man betalar ett fast arvode upp till ett visst slutpris och därefter ett rörligt arvode på allt som överstiger det överenskomna priset.

Men det absolut lättaste sättet att ta reda på vad som är ett rimligt arvode för just din bostad är att kontakta ett antal olika mäklare och begära in prisförslag. Du kommer på detta sätt snabbt att få en bild av vad som är ett rimligt mäklararvode samt kunna pruta.