Investeringssparkontot är den nya sparformen som fullkomligt revolutionerat aktiesparandet för småsparare. Grundidén bakom investeringssparkontot är att man istället för att beskattas på varje kontohändelse, såsom vinst eller utdelningar schablonbeskattas på det totala värdet av sina aktier. Schablonskatten beräknas på det så kallade kapitalunderlaget, en sammanvägning av genomsnittligt värde och insättningar under året.

På kapitalunderlaget beskattas man sedan 30% av statslåneräntan. För år 2015 är statslåneräntan 2,09%. Detta innebär att 30% x 2,09% = 0,627% kommer att dras i skatt på kapitalunderlaget.

För den som tror sig få en avkastning på ett par procent de kommande åren är investeringssparkontot mycket förmånligt skattemässigt. Ytterligare en fördel förutom den skattemässiga är att man inte behöver deklarera försäljningar. Alla som någon gång sålt aktier vet hur meckigt detta kan vara. Med ett investeringssparkonto slipper man helt och hållet att deklarera försäljningarna och sparar på så vis mycket tid.