Räntenivån i ett land är starkt förknippat till landets inflation. I länder med hög inflation har man ofta höga räntenivåer, både på lån och på sparande. En sparränta på 5% i Sverige räknas vanligtvis som mycket högt, medan det i Brasilien snarare ses som en förlustaffär att spara till en så låg ränta.

När man ser till räntor pratar man därför om realränta och nominell ränta. Den nominella räntan är exakt den avkastning som du får på dina pengar, det vill säga den ränta banken ger dig. Realräntan är istället justerat efter inflation. Låt säga att man har en inflationsnivå på 3%, och banken ger dig 4% i inlåningsränta. I det fallet har man en realränta på 4%.

Realräntan räknas ut genom följande formel:

rr=(1+rn)(1+i)−1 ≈ rn−i

Där

rr = realränta

rn = nominell ränta

och i = inflation