Det är mycket viktigt att betala sina fakturor och räkningar i tid. Vad få vet är att skulden snabbt stiger ganska kraftigt. Fordringsägaren, det vill säga den som du har skulden till har rätt att ta ut en påminnelseavgift om du skulle vara sen med betalningen. Påminnelseavgiften man har rätt att ta ut höjdes förra året och ligger för närvarande på 60 kronor.

Många företag väljer att skicka vidare en skuld till inkasso ganska snabbt om den skulle förbli obetald. Därför kan det vara bra att höra av sig till företaget där skulden finns för att på så vis försöka undvika detta. När fakturan sedan gått vidare till inkasso tillkommer ytterligare en avgift, så kallad inkassoavgift. Inkassoavgiften ligger för närvarande på 180 kronor.

Med andra ord kan du vid en sen betalning i värsta fall behöva betala ytterligare 240 kronor i påminnelse- och inkassoavgifter. Många företag tillämpar även dröjsmålsränta enligt lag vilket kan innebära upp till 24% ränta på ursprungsskulden.