jämför mopedförsäkring

Om man ska köra sin moped på allmänna vägar kräver lagen att man åtminstone har en trafikförsäkring för sin moped. Den täcker eventuella skador som orsakas på andra i trafiken. Dock inte på den egna mopeden. Mopeder delas upp i två olika klasser, Klass I (så kallad EU-moped) vars hastighet får uppgå till max 45 km/h och Klass II, vars hastighet får uppgå till max 25 km/h.

Utökad försäkring

Eftersom mopeder ofta körs av unga förare är risken för att någon olycka ska inträffa också ofta större. Därför är det vanligt att man lägger till en vagnskadeförsäkring på sin moped.

Vad som också skiljer mopeder från andra typer av fordon är graden av stöldbegärlighet. Mopedstölder är relativt vanliga och det kan därför vara betryggande med ett utökad skydd i form av stöldförsäkring.

Halv- eller helförsäkring för moped

Vilken försäkring man bör välja för sin moped beror lite på var och hur man ska köra och använda den. Men väljer man att helförsäkra sin moped får man ett skydd som täcker alla typer av skador. Att helförsäkra sin moped kan exempelvis vara en bra idé om man köper sin moped helt ny.

Billigast mopedförsäkring

Du kan enkelt hitta den billigaste mopedförsäkring genom att jämföra mopedförsäkring genom formuläret överst på den här sidan.