jämför båtförsäkring

Om du ska teckna en försäkring för din båt har du mycket att vinna på att jämför båtförsäkring hos ett par olika försäkringsgivare. Beroende av din båts storlek och skick i allmänhet kan olika försäkringsgivare passa olika bra.

Måste man ha båtförsäkring?

Till skillnad mot motorfordon som man framför på land är det inget lagstadgat krav på att man tecknar en försäkring för sin båt. Detta beror troligtvis på att risken för att man orsakar trafikskada är betydligt lägre när man framför en båt än ett motorfordon på land. Vill man ha sin båt oförsäkrad bör man dock tänka till en extra gång då många typer av båtar och båtmotorer är mycket stöldbegärliga. Dessutom kan ett eventuellt skadeståndskrav hamna på enorma summor.

Det som skiljer sig lite från vanlig fordonsförsäkring är att försäkringsgivarna inte erbjuder halv- eller helförsäkring som för exempelvis bilar. De flesta brukar istället erbjuda några baspaket där det mesta ingår.

Vad täcker båtförsäkringen?

Det som båtförsäkringen normalt täcker är sjöskada, skador på land vid uppläggning och transport, brandskador, stöld och skadegörelse samt båtassistans om man av någon anledning skulle behöva bärga båten.

För att jämföra båtförsäkring hos olika försäkringsgivare kan du använda dig av sökformuläret ovan på den här sidan.