Sedan början av 2013 blev det mycket lättare för privatpersoner att hyra ut sin bostadsrätt. Tidigare var en så kallad skälig hyra en hyra som låg i nivå med jämförbara lägenheter (hyresrätter) i samma område. Från och med januari 2013 har man dock rätt att ta ut bra mycket mer för sin lägenhet.

Idag är det bostadens kapitalkostnad som avgör hur mycket du sammanlagt har rätt att ta ut för din lägenhet. Först och främst har du rätt att ta betalt för alla driftskostnader+avgift till föreningen som finns för en bostadsrätt. Utöver detta har du rätt att ta ut en avkastningsränta på totala värdet för din bostadsrätt. För 2014 har denna ränta fastställts till mellan 3,5-4%. På en bostad med marknadsvärde om 1 500 000 har du alltså rätt att ta ut 5000 kronor utöver de fasta kostnader som finns för bostaden varje månad (exklusive räntor).