En av fördelarna med barnbidraget är att det är progressivt efter hur många barn man har. Har du fler än ett barn får du flerbarnstillägg för varje barn. Detta tillägg blir högre och högre för det antal barn över 1 du har. Nedan kan du se hur mycket barnbidrag du får vid olika antal barn.

1 barn: Du som har ett barn får 1050 kronor i barnbidrag och 0 kronor i flerbarnstillägg. Totalt 1050 kronor per månad

2 barn: Du som har två barn får 2100 kronor i barnbidrag och 150 kronor i flerbarnstillägg. Totalt 2250 kronor per månad

3 barn: Du som har tre barn får 3150 kronor i barnbidrag och 604 kronor i flerbarnstillägg. Totalt 3754 kronor per månad

4 barn: Du som har fyra barn får 4200 kronor i barnbidrag och 1614 kronor i flerbarnstillägg. Totalt 5814 kronor per månad

5 barn: Du som har fem barn får 5250 kronor i barnbidrag och 2864 kronor i flerbarnstillägg. Totalt 8114 kronor per månad

6 barn: Du som har sex barn får 6300 kronor i barnbidrag och 4114 kronor i flerbarnstillägg. Totalt 10414 kronor per månad

Detta avser barnbidraget för 2014