Ränta-på-ränta är ett begrepp som beskriver den effekt som ränta och långsiktigt sparande har på kapital över tid. Även vid låga belopp och låga räntenivåer blir denna effekt mycket kraftig över lite sikt.

Ränta-på-ränta går ut på att räntan du tjänat in år 1 i sin tur kommer att ge avkastning år 2. År tre får man avkastning på räntan från både år 1 och år 2. Med andra ord kommer man för varje år som går att få mer och mer ränta på sina ränteinkomster från tidigare år. Ökningen blir större och större för varje år, detta kallas exponentialfunktion. Denna långsiktiga sparmetod omtalades exempelvis av vetenskapsmannen Albert Einstein, som kallade ränta-på-ränta-effekten för ”den starkaste kraften i Universum”.

Formeln för ränta-på-ränta är ganska enkel men kräver en miniräknare som man kan räkna potenser på. Nedan finner du formeln:

X(t)  =  X(0) x (1+R)^t

I formeln får man fram det uträknade beloppet X(t) genom att ta ursprungligt belopp X(0) dividerat med (1+Räntesatsen) upphöjt i antal år som du ska spara.

Sparränta mellan 4,5-8%

Till Viaspar

Sparränta mellan 6,5-10%

Till 4Spar

Lycka till med investeringarna!