För dig som sparar långsiktigt i fonder är det mycket viktigt att välja fonder antingen med låga, men gärna utan avgifter. Avgifterna på fonden kommer att äta på ditt kapital varje år, oavsett om fonden går bra eller inte. Och på lite sikt kommer det att bli mycket viktigt att välja fonder utan avgifter.

I dagsläget finns det tre stycken så kallade gratisfonder eller fonder utan avgifter att handla i Sverige. Dessa är Avanza Zero hos Avanza, Superfonden hos Nordnet och SBAB Fri hos SBAB. Samtliga dessa fonder är egentligen ganska lika varandra. Riskprofilen är ungefär densamma och tanken är att alla ska följa eller gå lite bättre än index.

Dessa fonder går att handla hos Avanza

Gratis aktiehandel upp till 50 000 kronor!
TILL AVANZA

Egentligen spelar det inte så stor roll vilken av dessa fonder du väljer. Den enda större skillnaden är att Avanza och SBAB har 30 respektive 29 bolag i sina fonder medan Nordnet har 70 bolag i sin fond. Nedan kan du se de största innehaven i fonderna och man kan enkelt konstatera att de är näst intill identiska.

Största innehaven i fonderna

Största innehaven i Avanza Zero: H&M, Nordea, Ericsson, Telia och Handelsbanken.

Största innehaven i Superfonden: H&M, Nordea, Ericsson, Swedbank och Handelsbanken

Största innehaven i SBAB Fri: H&M, Nordea, Ericsson, Swedbank och Telia